×
 

SESSIES

Tijdens het congres volgt u uw eigen keuzeprogramma. De sessies vinden plaats om:

11:30-12:30         Eerste ronde sessies

15:15-16:15         Tweede ronde sessies

 

U kunt kiezen uit de volgende sessies om 11:30 uur:

1.
 
Contentstrategie in negen stappen; Hoe genereer je meer aandacht op de sociale media?
Plenaire zaal
 
 

Wist jij dat slechts één procent van je volgers ooit doorklikt naar jouw Facebook-pagina? Berichten worden vooral gelezen binnen de tijdlijn van de gebruiker zelf, maar die wordt steeds sterker gemanipuleerd door advertentie gedreven motieven. Met zwakke content bereik je haast niemand. Sterke content (tekst, foto, video) is onmisbaar op sociale media en moet je strategisch inzetten. Maar hoe organiseer je dat? In deze workshop legt social media strateeg Otto Thors een beproefd stappenplan uit waarmee je een doeltreffende contentstrategie voor sociale media kan bepalen. Centrale vraag is: Hoe richt je een gebalanceerde contentstroom zo in dat deze een positief effect heeft op bereik en interactie? Waarom? Omdat de communicatie professional in haar nieuwe rol de organisatie stimuleert bij de transitie naar een netwerkorganisatie met een hogere omgevingssensitiviteit. 

Otto Thors, social media strateeg, WEgovernment

 
 2.

Kennis delen en dialoog op het digitaal Ontwikkelplein
Zaal 2.38
 
 

Ook een provincie moet op een andere manier met externe relaties en burgers gaan samenwerken. Een andere manier van samenwerken vraagt andere competenties en vaardigheden. Hoe maak je je die eigen? De Provincie Zuid-Holland heeft ervoor gekozen om doet ‘al doende’ te doen. Binnen de afdeling Water & Groen zijn pilots gestart waarin deze andere manier van werken (Netwerkend Werken)  heel bewust wordt ingezet en die medewerkers de ruimte geven om zich deze competenties en vaardigheden eigen te maken. Zo leren medewerkers in de praktijk hoe Netwerkend Werken werkt, wat het van hen vraagt, voor welke dilemma’s en afwegingen het hen stelt en hoe zij daarmee om kunnen gaan. Maar als iedereen voor zích leert, maakt dat van de organisatie nog geen lerende organisatie. Daarom is storytelling als methodiek ingezet om de leerinzichten die worden opgedaan, zichtbaar en deelbaar te maken. De verhalen en de concrete leerinzichten zijn ondergebracht op een digitaal en interactief Ontwikkelplein. Op dit digitale Ontwikkelplein ontstaat een dialoog die het samen leren faciliteert. Hoe de provincie dat gedaan heeft, hoe storytelling daarvoor is ingezet, wat medewerkers over Netwerkend Werken hebben geleerd, hoe zij die kennis met elkaar delen en hoe het digitale Ontwikkelplein is ingericht, hoort, ziet en ervaart u tijdens deze sessie.

Annet Scheringa, expert storytelling TheStoryConnection
Hans Koot, strategisch adviseur Water & Groen, Provincie Zuid-Holland

 
 3.

Wilt en durft u de discussie aan te gaan?
Zaal 2.41
 
 

De digitale dialoog is een laagdrempelige manier om burgers actief te betrekken bij (lokale) initiatieven en beleidsontwikkelingen. Een mooie manier om burgerparticipatie te stimuleren en te horen wat burgers ergens van vinden. Niet ieder onderwerp is geschikt voor een online dialoog. Maar bijna belangrijker is de vraag: wilt u überhaupt wel de discussie aangaan? 
In een interactieve sessie met veel voorbeelden uit de praktijk, stellen we u deze vraag. Samen met het u maken we inzichtelijk welke verschillende types en kenmerken er zijn in het digitale debat. Tenslotte geven we u praktische tips en aanbevelingen hoe u de digitale dialoog organiseert én levendig houdt.
Discussieert u met ons mee?

Danielle Dil, senior communicatieadviseur Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en Primum Mobilé
Alet de Mol van Otterloo, senior communicatieadviseur bij KING/VNG en het ministerie van Economische Zaken

 

 
 

 

U kunt kiezen uit de volgende sessies om 15:15 uur: 

 
 4.

Mediamonitoring & reputatiemanagement bij UWV
Zaal 2.38
 
 

Mediamonitoring, engagement & reputatiemanagement bij UWV. Hoe volg je on- en offline de reputatie van jouw overheidsinstelling? Hoe ga je pro-actief aan de slag met je reputatie en hoe maak je jouw media resultaten zichtbaar? Casus: Op 4 februari dit jaar zat UWV op het kantoor van Twitter Nederland. Daar werd UWV gevraagd om samen met Twitter het eerste online banenevenement te organiseren op 24 februari 2015. Wat zijn de lessons learned?

Jeroen Bakker, social media manager UWV
Remco Icke, strategisch media adviseur en woordvoerder UWV

 
 5.

 De digitale dialoog van gemeenten op sociale media
Plenaire zaal
 
 

Gemeenten zetten stappen bij het inzetten van sociale media. Ten opzichte van 2013 luisteren gemeenten in 2014 beter naar de berichten op sociale media. Vragen worden ook beter beantwoord. Gemeenten begrijpen steeds beter dat sociale media serieus genomen moeten worden en zien het belang er van. We zijn er echter nog niet.
Waar staan gemeenten in de digitale dialoog? Wat zijn de belangrijkste uitdagingen en welke beren staan er op de weg om deze uitdagingen aan te gaan? Deze vragen komen aan bod in deze workshop. Op basis van het onderzoek naar het gebruik van sociale media door gemeenten, dat David Kok, samen met HowAboutYou, in 2015 voor de vijfde keer gaat uitvoeren, schets David een beeld van de stand van zaken van de digitale dialoog van gemeenten.

David Kok, communicatieadviseur raadsgriffie Almere en redacteur van de boeken Sociaal Kapitaal, Sociale gemeenten en Digitale Dialoog

 
 6.

De dialoog digitaal én democratisch aangaan  - casus Periklesstichting
Zaal 2.41
 
 

Hoe kun je als overheidsorganisatie de dialoog digitaal én democratisch aangaan? Hoe vind je in die dialoog de ‘echte burger’ en voorkom je dat je verzandt in dialogen met actievoerders en actiegroepen?  
Tijdens deze sessie gaan we in op de 'Ideeën en beleidswegings App'. Met deze App kunnen politici op anonieme grondslag om creatieve ideeën vragen en beleid(svoornemens) toetsen. Daarnaast gaan we in op de kennisbank van projecten, waarin een gevalideerde weging van gemeentelijke projecten wordt opgebouwd. 

Marcel Canoy, Lid Adviesraad Perikles Stichting, de democratische ideeënmachine 
Hicham Chourak, Technical Manager Mobile Movement
Maarten Freriks, Secretaris Perikles Stichting