×
 

SPREKERS

mojoimagealt-2751-alt 

 

Marijke Roskam presenteert bij BNR niet alleen het nieuws, maar ook programma's over (sociale) innovaties, BV Nederland en de arbeidsmarkt. ‎Daarnaast leidt ze congressen en sessies over thema's als de Participatiewet en de zorg.

Ze vraagt kritisch door, is energiek en enkel tevreden als deelnemers met nieuwe inzichten en inspiratie de zaal verlaten.  

mojoimagealt-2752-alt  

Voordat hij met ingang van 2014 benoemd werd tot lid van de Europese Rekenkamer in Luxemburg, was Alex Brenninkmeijer ruim acht jaar de Nationale ombudsman. Als ombudsman heeft hij op vele terreinen systeemonderzoek gedaan naar het functioneren van de Nederlandse overheid en heeft hij met zijn rapporten bijgedragen aan de bevordering van goed bestuur.  
Hij heeft een lange loopbaan (1984-2005) als rechter in verschillende rechtsgebieden (sociale zekerheid, belastingen en ambtenaren) en als hoogleraar (burgerlijk procesrecht, staats- en bestuursrecht en ADR – conflictoplossing- gehad.
Zijn bijzondere interesse gaat uit naar twee onderwerpen: In de eerste plaats de behoorlijke verhouding tussen de burger en het openbaar bestuur en in de tweede plaats het op een prettige en effectieve manier oplossen van conflicten en geschillen al dan niet door mediation.

mojoimagealt-2753-alt  

Otto Thors is actief als adviseur, spreker, hoofdredacteur inGovernment en innovator op innovatieve thema’s zoals social media, participatie en dienstverlening voor overheden. Otto heeft als adviseur tientallen organisaties ondersteund bij het ontwikkelen van een social media strategie. Als hoofdredacteur is hij de drijvende kracht achter het magazine en online platform inGovernment. In de vele artikelen, blogs en discussies staat de organisatie van dienstverlening bij de overheid centraal en blijft geen relevant thema ongemoeid. Otto beantwoordt complexe vraagstukken in de rol van business consultant strateeg en expert voor zakelijke klanten zoals uitgeverijen, ICT leveranciers en kenniscentra.

 mojoimagealt-2892-alt  

Marcel Canoy (1963) is sinds 2014 Distinguished Lecturer aan Erasmus School van Accounting & Assurance (ESAA). Daarnaast vervult hij een aantal nevenfuncties zoals: Lid Adviescommissie Pakket Zorginstituut NL (vanaf 2014) en Voorzitter Longkanker NL (vanaf april 2015). Daarnaast is hij actief op diverse media: The Everyday Economist (journalistiek experiment waarin hij instellingen bezoekt en daarover schrijft, zie bijvoorbeeld het volgende blog); Columnist Financieele Dagblad (elke maandag vanaf 2013), Zorgvisie (vanaf 2012) en blogger op Medischcontact.nl en economie.nl; Editor-in-chief (met Karl Aiginger) Journal of Industry Competition and Trade; Chief economist en managing partner Ecorys (2008 – 2015). Van zijn hand is het boek “De Triple-A Econoom – voorbij cijfers en cynisme” verschenen (Boom Uitgeverij, september 2013). Hiervoor was hij Hoogleraar Zorgeconomie TILEC Universiteit Tilburg (2008-2013). Recent is hij actief geweest als Projectdirecteur diverse grote projecten voor de Europese Commissie en Lid van Commissie van redactie ESB. Daarnaast is hij een veelgevraagd spreker en dagvoorzitter.

 mojoimagealt-2950-alt  

Hans Koot is procesbegeleider van het verandertraject Netwerkend Werken bij de afdeling Water&Groen van de provincie Zuid-Holland. Ongeveer 3 jaar geleden is hier begonnen met de aanpak van Netwerkend Werken om samen met maatschappelijke initiatieven, sociale ondernemers, boeren en andere burgerinitiatieven pilots uit te voeren; het Kennis- en Ontwikkelprogramma Leren door Doen. Eerst leren hoe doe je dat als overheidsambtenaar via een begeleidingstraject en Vooruitkomdagen en nu via het ophalen van verhalen en leerinzichten bij de interne en externe partners. Deze procesbegeleiding doet hij naast zijn strategisch werk sinds 2010 bij de provincie Zuid-Holland op het gebied van de duurzame landbouw en landschap en ruimtelijke kwaliteit in de groene ruimte van Zuid-Holland. Recent heeft hij de opleiding Transitiemanagement bij het instituut Drift gevolgd en werkt aan duurzame innovaties bij de provincie. Hiervoor werkte hij bij de gemeente Haarlemmermeer als programmamanager en strategisch adviseur op duurzame gebiedsontwikkeling en milieu. Hans heeft ook ervaring als senior adviseur bij diverse adviesbureaus. Vanuit zijn opleiding is hij oorspronkelijk onderwijskundige en milieukundige. Voor meer info: https://nl.linkedin.com/in/hanskoot

mojoimagealt-2938-alt  

Toen Annet Scheringa 11 jaar geleden terugkwam van een sabbatical van een jaar met haar gezin in de VS, zei iemand tegen haar: “Wat fijn dat je weer terug bent. Ik heb je verhalen zo gemist!” Een opmerking die haar niet los liet. ‘Ben ik een verhalenverteller?’, vroeg ze zich af. Ze ging op zoek naar alles wat los en vast zat over storytelling. Het resultaat van haar zoektocht legde ze vast in twee boeken over storytelling: Storytelling Handboek – voor managers, trainers en onderzoekers (co-auteur, Boom 2008) en in Storypower – verhalen die je organisatie veranderen (Adformatie, 2013). Annet is eigenaar van TheStoryConnection en werkt bijna 18 jaar als zelfstandig procesbegeleider in verandertrajecten, communicatieadviseur en trainer. Zij hielp reeds honderden mensen en tientallen organisaties om veranderingen te realiseren, met een stevige focus op zingeving, betekenisgeving en commitment, zodat onnodige en vertragende weerstand en veranderpijn zoveel mogelijk wordt voorkomen. Ze geeft trainingen Storytelling, zodat zoveel mogelijk mensen op een vaardige en deskundige manier met storytelling aan de slag kunnen in hun eigen organisaties. En ze schrijft toespraken voor leiders die het lef hebben zichzelf te laten zien. www.thestoryconnection.nl

 mojoimagealt-2891-alt  

David Kok is sinds juni 2013 werkzaam als social media manager voor de gemeenteraad (griffie) van de gemeente Almere. Hij is verantwoordelijk voor alle communicatie vanuit de griffie met als specifiek aandachtspunt het vergroten van de betrokkenheid van bewoners van Almere bij het politieke proces. De afgelopen twee jaar heeft hij zich o.a. beziggehouden met de opkomstbevorderingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014, het ontwikkelen van een communicatie- en contentstrategie, een nieuwe website voor de gemeenteraad en een nieuwe huisstijl. Hiervoor werkte David elf jaar voor de gemeente Amsterdam in diverse functies. Naast zijn werk doet David sinds 2011 jaarlijks onderzoek naar het gebruik van sociale media door gemeenten in Nederland. Sinds 2012 stelt hij als redacteur om de onderzoeken heen boeken samen met relevante literatuur over nieuwe communicatie in de netwerksamenleving. Aan deze boeken hebben de afgelopen drie jaar ruim 100 auteurs meegewerkt. De boeken zijn integraal te downloaden via de website www.socialmediameetlat.nl. Door zijn onderzoeken wordt David regelmatig gevraagd om te spreken op congressen en evenementen als de Social Media Week (Rotterdam), Brasil 100% Digital (Brazilië), Eindcongres Opening Up (Brussel) en het VNG Jaarcongres (2015, Apeldoorn).

 mojoimagealt-2939-alt   

Danielle Dil is sinds 2008 zelfstandig communicatieadviseur. Zij heeft inmiddels brede ervaring in interne en externe communicatietrajecten, in het Sociaal Domein (3D), en in (overheids)organisaties in verandering (reorganisatie, (gedrags)veranderingstrajecten).
Momenteel is zij werkzaam bij KING/VNG als senior communicatieadviseur waar zij campagnes ontwikkelt en communicatieplannen schrijft en uitvoert.

 mojoimagealt-2966-alt  

Alet de Mol van Otterloo is sinds 2009 zelfstandig communicatieadviseur en heeft ruime ervaring met project- en programmacommunicatie. Ze werkt voor opdrachtgevers binnen de overheid en non-profitsector, de laatste jaren veel op het gebied van e-overheid en digitale dienstverlening.
Op dit moment voert ze, als senior communicatieadviseur, opdrachten uit bij KING/VNG en het ministerie van Economische Zaken. 

mojoimagealt-2760-alt

  Julie Clément is directeur communicatie, informatie en externe relaties bij het Vlaams Parlement en voorzitter van Kortom VZW, vereniging voor overheidscommunicatie.
 mojoimagealt-2761-alt   Eric Goubin is wetenschappelijk medewerker bij Kortom, vereniging voor overheidscommunicatie, en tevens hoofdlector en senior researcher aan de Thomas More hogeschool.
 mojoimagealt-2790-alt   Betteke van Ruler is emeritus hoogleraar communicatiewetenschap, gespecialiseerd in corporate communicatie en communicatiemanagement. Zij begon haar carrière als communicatieprofessional en stapte na zeventien jaar over naar het hbo-onderwijs, eerst bij de heao, later bij de School voor de Journalistiek in Utrecht.
In 1996 maakte zij de overstap naar de wetenschap en begon bij de Vrije Universiteit. In 2003 werd Betteke van Ruler bijzonder hoogleraar professionalisering van communicatiemanagement bij de Universiteit Twente, en in datzelfde jaar gewoon hoogleraar bij de Universiteit van Amsterdam. De rode draad in haar carrière is altijd de professionalisering geweest, van haarzelf en van het communicatievak.
Haar communicatiekruispunt over communicatiestrategieën is één van de meest gebruikte modellen in het vak. Zij vindt het belangrijk om een brug te slaan tussen theorie en praktijk en treedt daarom ook graag op als spreker voor studenten en professionals. Zij bracht verschillende publicaties uit:
  • glossy Communicatie NU, grootboek van het communicatievak.
  • Met het oog op communicatie, reflecties op het communicatievak.
  • Reflectieve Communicatie Scrum, een nieuwe methode om communicatieacties te plannen (juni 2013)
  • Strategisch Communicatie Frame (juni 2014), een praktische methode om te komen tot een goede strategie en de uitwerking in 8 bouwstenen. Het boek is geschreven samen met Frank Körver, adviseur bij GKSV.

In november 2014 werd de VAN RULER ACADEMY opgericht. Zie voor alle info daarover www.vanruleracademy.

 mojoimagealt-2964-alt  

Jeroen Bakker is een doorgewinterd deskundige in de opzet van webcareteams, social media guidelines en klantinteractie, zowel online en in co creatie waarin de toegevoegde waarde voor alle partijen aantoonbaar is. Hij geeft over deze onderwerpen presentaties en masterclasses. Jeroen is steeds op zoek naar nieuwe initiatieven en acties die ten goede komen voor zowel klanten als de onderneming. Zijn drijfveer is ‘creëer altijd waarde, blijf vernieuwen! Jeroen is Social Media Manager bij het UWV. Als manager heeft hij diverse verandertrajecten begeleid en is vervolgens als projectmanager, strategisch adviseur en social media manager altijd bezig geweest op het terrein van klantinteractie en co-creatie.

 mojoimagealt-2965-alt  

Remco Icke is Strategisch media adviseur en woordvoerder bij UWV. Met zijn team verantwoordelijk voor woordvoering, crisiscommunicatie, issuemanagement en media monitoring. Heeft ervaring in woordvoering en corporate communicatie opgedaan in de uitzendbranche, bij TNO en nu bij UWV. 

 

 mojoimagealt-2967-alt  

Hicham Chourak is Technical Manager bij MobileMovement.
Hiervoor was hij mede oprichter van het online reclamebureau VersGeperst, gespecialiseerd in viral en social media marketing (2008-2010). Sinds 2010 werkt hij als Technical Manager bij MobileMovement. Daar werkt hij aan een breed scala aan maatwerk mobile oplossingen. Zo hebben zij o.a. in 2011 in samenwerking met de politieregio Best, Oirschot en Son en Breugel de eerste officiële Politie app gelanceerd.

 mojoimagealt-2968-alt  

Maarten Freriks (1968) is secretaris van de Perikles Stichting. De Perikles Stichting is eind 2010 opgericht door een groep bevlogen burgers om creatieve en integrale ideeën, voorstellen en voorbeeldprojecten vanuit burgers in te brengen bij de beleidsmakers en -beslissers van Nederland. De stichting faciliteert de directe dialoog van beleidsbepalers (politici en bestuurders), ondernemers, wetenschappers en burgers, om te komen tot creatieve en integrale scenario's rond verschillende thema's:
1. maatschappelijk verbonden ondernemerschap; 2. arbeid en arbeidsmarkt; 3. welzijn, volksgezondheid en zorg; 4. inkomen en pensioenen; 5. open kennismaatschappij;6. burgerschap en participatie; 7. duurzaamheid en innovatie; 8. toekomstbestendige economie; 9. leven en wonen; 10. creativiteit en vitaliteit.
Maarten Freriks is in het dagelijks leven directeur van id Groep en id Plein, bureau voor (arbeids)participatie en loopbaanontwikkeling en sinds 20 jaar werkzaam op het terrein van arbeidsmarktbeleid en -toeleiding. Vanuit een technisch/wetenschappelijke achtergrond, opgeleid aan de TU Delft, komt zijn ambitie om in het werkveld waar de mens vaak centraal staat, zich in te zetten voor een meer Evidence Based aanpak, zowel op beleidsmatig, bedrijfsmatig als individueel niveau.